Η εθνική και πολεμική δράση των εν Αιγύπτω Ελλήνων

Το βίντεο που ακολουθεί είναι εμπνευσμένο από το αρχείο του Κωνσταντίνου Ν. Λιβανού
Πηλιορείτη (από την Ζαγορά) στην Αίγυπτο το πρώτο μισό του 20ου αιώνα και αφορά την
συνεισφορά όλων των Ελλήνων και ιδιαίτερα των Πηλιορειτών
στους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες της Ελλάδας, από το Μακεδονικό έπος
ως και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο βιβλίο ‘‘Η Εθνική και πολεμική δράσις των εν Αιγύπτω Ελλήνων’’
θα διαβάσετε πολλά για την δράση τους αλλά και παραλειπόμενα από τη ζωή
στην Νειλοχώρα!