Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ ΠΗΛΙΟΥ

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ ΠΗΛΙΟΥ

Ακούστε τη συνέντευξη που πήρε ο συγγραφέας από τη σύζυγό του γιατρού Καραμάνη,
Άννα (αργότερα Σικελιανού) στις 27 Δεκεμβρίου 1980 στο σπίτι της στην Αθήνα.

Εδώ μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο.

Γιάννης Μουγογιάννης – Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ ΠΗΛΙΟΥ