Επιστροφές προϊόντων

Μεριμνούμε για την άριστη ποιότητα των προϊόντων που διαθέτουμε και σας διαβεβαιώνουμε πως πραγματοποιούμε όλους τους απαραίτητους και δυνατούς ελέγχους πριν από τη διάθεσή τους προς πώληση. Ενδέχεται όμως κάποιο προϊόν να είναι ελαττωματικό. Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει ότι είναι σύμφωνα με τα παραγγελθέντα και δεν φέρουν ελαττώματα. Στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή των προϊόντων και να τα επιστρέψει στον διανομέα άλλως να αναγγείλει την ύπαρξη ελαττωμάτων σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας. Σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών  χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα και θεωρείται ότι το ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη κατάσταση χωρίς ελαττώματα. 

 • Η δήλωση επιστροφή ελαττωματικού προϊόντος ασκείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της  σχετικής φόρμας και αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει επίσης ηλεκτρονικά την παραλαβή της δήλωσης επιστροφής. Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την επιστροφή στην Εταιρεία.

Εδώ, μπορείτε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε το Έντυπο Επιστροφής Ελαττωματικού Προϊόντος μορφή word & pdf.

 • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. 
 • Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον Πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία μας. Για την επιστροφή του προϊόντος οφείλετε να αναθέσετε την αποστολή στην ίδια μεταφορική εταιρεία όπου  έκανε και την παράδοση της παραγγελίας.
 • Μετά την επιστροφή του προϊόντος γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και κατόπιν επικοινωνία μαζί του για ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Η Εταιρεία μας υποχρεούται σε προθεσμία εντός δεκατεσσάρων (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος να προβεί αντικατάσταση του προϊόντος.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ η αντικατάσταση προϊόντος δεν αφορά παλιά και μεταχειρισμένα βιβλία – περιοδικά – ημερολόγια – χάρτες. 
 • Σε περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί κατεστραμμένο ή με ελλείψεις, η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση του προϊόντος και να προβαίνει μονομερώς σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης 

Σε περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα παραγγελθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή ελλιπής ιδιότητας, ο πελάτης ενημερώνει με επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] την Εταιρεία και επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης βαρύνουν την Εταιρεία μας. Για την επιστροφή των προϊόντων οφείλετε να αναθέσετε την αποστολή στην ίδια μεταφορική εταιρεία όπου  έκανε και την παράδοση της παραγγελίας.

Αλλαγή γνώμης από τον Πελάτη

Ο Πελάτης, δεν έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρει τους λόγους. 

 • Απαίτηση για επιστροφή χρημάτων δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Συνεπώς η Εταιρεία θα οφείλει την αξία του επιστρεφόμενου προϊόντος και θα την συμψηφίσει σε μελλοντική αγορά. 
 • Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής να ενημερώσει την Εταιρεία για την επιθυμία του και τον λόγο να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε. 
 • Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, πλήρες και ακέραιο όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.), η οποία δεν θα πρέπει να έχει σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να αποσταλεί ή να επιδεικνύεται (αν έχει γίνει παραλαβή από το φυσικό κατάστημα) το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.
 • Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και επιβαρύνεται και με τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της  σχετικής φόρμας και αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει επίσης ηλεκτρονικά την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης. Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση στην Εταιρεία.
 • Εδώ, μπορείτε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε το έντυπο υπαναχώρησης.
 • Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης κάποιων από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η Εταιρεία δικαιούται είτε να θεωρήσει ότι το δικαίωμα επιστροφής-υπαναχώρησης δεν ασκήθηκε έγκυρα, και συνεπώς να μη δεχθεί την επιστροφή του προϊόντος, είτε στην περίπτωση προϊόντος που δεν επιστρέφεται άθικτο, να μη δεχθεί την επιστροφή του.