ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ

Original price was: 5,00 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 4,50 €.

ΤΙΤΛΟΣ: Άγνωστες σελίδες τοπικής ιστορίας Δημ. Σαράτσης και Δημ. Ηρακλείδης

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ: Πολιτικές συνάφειες στο Μεσοπόλεμο

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Χαράλαμπος Χαρίτος

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 17×24

ΣΕΛΙΔΕΣ: 235-261

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Μαλακό

ΕΚΔΟΣΗ: Ανάτυπο από τον ΙΖ΄ τόμο του Αρχείου Θεσσαλικών Μελετών, Βόλος 2007