ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Original price was: 20,00 €.Current price is: 18,00 €.

ΤΙΤΛΟΣ: Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας περιφέρειας Θεσσαλίας

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ: Μέθοδοι διδασκαλίας & διδακτικές τεχνικές των εκπαιδευτικών ανάλογα με το φύλο κα την ηλικία τους (ανιχνευτική έρευνα)

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αικατερίνη Καραγκούνη

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 20×28

ΣΕΛΙΔΕΣ: 150

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Μαλακό

ΕΚΔΟΣΗ: 2020

ISBN: 978-618-5275-34-1

Κωδικός προϊόντος: ΕΚΠ.ΚΑΡ.001 Κατηγορίες: , Συγγραφέας:

Η έρευνα αφορά τη διερεύνηση της διδακτικής μεθοδολογίας και των διδακτικών τεχνικών, που ακολουθούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων στα Σ.Δ.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανάλογα με το φύλο και την ηλικία τους. Διεξήχθη κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 στα Σ.Δ.Ε. της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να καταδείξει τη σημασία της διδακτικής μεθοδολογίας και των διδακτικών τεχνικών, που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός στα Σ.Δ.Ε., προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες, ώστε να ανακτήσουν την αυτοεκτίμηση και τον αυτοσεβασμό τους, γεγονός που θα διευκολύνει την κοινωνικοποίηση και την επαγγελματική τους  επανένταξη. Στην έρευνα εξετάστηκε η επίδραση των παραγόντων του φύλου και της ηλικίας των εκπαιδευτικών στην επιλογή της διδακτικής μεθοδολογίας και των διδακτικών τεχνικών. Για τη διεξαγωγή της έρευνας και την συλλογή όσο το δυνατόν ακριβέστερων δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής μεθόδου. Τέλος, από τα αποτελέσματά της προέκυψαν στοιχεία  τα οποία καταδεικνύουν την επίδραση που ασκεί η ηλικία του εκπαιδευτικού τόσο στην επιλογή της διδακτικής μεθοδολογίας όσο και στις διδακτικές τεχνικές. Αντιθέτως δεν προέκυψαν στοιχεία που να δείχνουν την επίδραση του φύλου στις προαναφερθείσες πτυχές.